Fri Fragt over 495,-GaveindpakningHurtig Levering 1-2 hverdageKundeservice Tel.: 24 59 87 63
Fri Fragt & Retur over 595,-
Gaveindpakning
Hurtig Levering 1-2 hverdage
Kundeservice Tel.: 24 59 87 63
Fri Fragt & Retur over 595,-

Handelsbetingelser

Disse salgs- og leveringsbestemmelser finderanvendelse på varer købt på www.hoslohse.dk

www.hoslohse.dk ejes af Lohse Nakskov ApS, CVR-nr. 37061328, Nygade 3,4900 Nakskov, tlf. 24598763, mail hoslohse@hoslohse.dk. Alle aftaler indgås pådansk.

Betaling og levering


Vi modtager betaling med Dankort, Visa, MasterCard, JCB,American Express, MobilePay, AnyDay & ViaBill.

Vi trækker først beløbet, når varen afsendes.Afsendelse er fundet sted ved overdragelse til GLS.

Har du bestilt flere varer, og er en af varerne irestordre, trækker vi først betalingen, når ordren afsendes. Hvis vi aftalerleveringen af flere omgange, så hæver vi pengene når første levering afsendesherfra.

Priserne er angivet i danske kroner og er inkl. danskmoms. Prisen for fragt lægges oven i prisen. Du vælger fragtform i slutningenaf betalingsforløbet.

Varen vil oftest blive leveret 1-3 hverdage efter ditkøb. Nogle varer kan kræve længere leveringstid, men vigør altid dig opmærksom på dette ved behandling af ordren.

Varen bliver leveret med GLS. Hvis du køber for mereend 495 kr., sender vi det fragtfrit til dig til pakkeshop. Du vælgerpakkeshoppen. Du kan dog vælge omdeling mod at betale for det.

Afhenter du ikke varen i pakkeshoppen, skal du selvbetale fragt for genfremsendelse. For uafhentede pakker forbeholder vi os rettil at fratrække i alt 99 kr. i gebyr. Gebyret svarer til de omkostninger vihar til GLS i forbindelse med fremsendelse i første omgang samt retur til os.Vi leverer som udgangspunkt kun til adresser iDanmark, dog ikke Grønland og Færøerne, men du er altid velkommen til atskrive/ringe til os, hvis du ønsker at få en vare til udlandet.

Du kan også vælge at afhente dine varer i butikkenNygade 3, 4900 Nakskov. Så sender vi dig en mail når vi har fundet varen fremog så kan du hente den inden 14 dage i butikkens åbningstid. Vi trækker beløbetnår vi afsender mail.

Vi tilbyder gaveindpakning for 25 kr. Alle gaverpåsættes et byttemærkat og der lægges fortrydelsesformular i pakkerne. Dervedkan gaverne byttes uden at du skal involveres. Når der er tale om en gave,beder vi modtageren oplyse kontonummer til den konto hvorpå returbeløbet skalindsættes, så det bliver modtagerens egen konto. Ønskes en anden løsning skalvi meddeles dette.

Fortrydelsesret

Fortrydelsesretten gælder kun for private forbrugere, derhandler på
www.hoslohse.dk. Køb foretaget i vores fysiske butik, følger de regler somer listet op i butikken.

Du har ret til at fortryde en aftale 30 dage efterden dag, hvor du eller en anden person, som du har valgt (dog ikketransportøren) får varen i fysisk besiddelse. Har du bestilt flere varer i en ordre, og
vi ikke kan levere varerne samtidig, løber fortrydelsesfristen fra du eller enanden person, som du har valgt (dog ikke transportøren) får den sidste vare ifysisk besiddelse.Hvis fristen udløber på en helligdag, lørdag,grundlovsdag, juleaftensdag eller nytårsaftensdag forlænges fristen til denfølgende hverdag.


Hvis du overskrider returfristen på 30 dage, så forbeholdervi os retten til helt at afvise de returnerede varer. Hvis du gerne vil havevarerne tilbage, skal du selv betale fragt for genfremsendelse.

Fristen på 30 dage er en ren nødvendig for at vi ikkeoverlapper sæsoner for meget eller ender med ukurante varer.

Hvis du er i tvivl om du er indenfor de 30 dageog har ret til returnering, er du velkommen til at kontakte kundeservice på telefonnr.24598763 eller mail hoslohse@hoslohse.dk


Returnering og ombytning

Hvis du fortryder købet af en vare, skal du sende varen returtil HosLohse.Dk, Nygade 3, 4900 Nakskov eller aflevere den i vores fysiskebutik Nygade 3, 4900 Nakskov uden unødig forsinkelse. Fristen er overholdt,hvis du returnerer varen inden udløbet af 30 dage. Huskat vedlægge fakturaen, som vi har vedlagt i pakken.


Hvis du er i tvivl om du har ret til returnering,er du velkommen til at kontakte kundeservice på telefonnr. 24598763 eller mailhoslohse@hoslohse.dk

Du skal selv afholde de direkte udgifter forbundetmed returforsendelsen af varerne, og du alene bærer ansvaret for at varernesendes i god stand.

For at gøre returprocessen nem for dig, vedlægger vien fortrykt returlabel i din pakke. Du kan vælge at benytte denne vedreturnering via GLS. Hvis du benytter retur labelen fratrækker vi 49 kr. i detbeløb som du skal have tilbagebetalt. Husk at gemme track & trace nr. så pakken kanspores. På den fortrykte returlabel som vi vedlægger, begynder nummeret altidmed 047988….

Hvis du ikke ønsker at benytte den fortryktereturlabel, sender du blot pakken med omdeling til HosLohse.Dk, Nygade 3, 4900Nakskov. Varer kan ikke returneres pr. efterkrav eller uden omdeling. Vi gøropmærksom på at vi ikke afhenter pakker som lander i pakkeshops, selvom du harbetalt for omdeling.

Ønsker du at ombytte en vare til en anden størrelse,skal du lave en ny ordre på www.hoslohse.dk og returnere den forkerte størrelse til os jf. ovenståenderegler.

Vitilbyder gaveindpakning. Gaveindpakningen koster 25 kr. pr. pakke. Ønsker du atdet bliver pakket i 1 pakke så skal du blot markere en af varerne, og så skrivei kommentarfeltet, hvilke varer der skal pakkes sammen. Tilsvarende har dumarkeret alle varerne, så du betaler for flere gaveindpakninger, og så får duen gave pr. vare. Alle gaver påsættes et byttemærkat, så varen kan byttes i 30dage og der lægges fortrydelsesformular i pakkerne. Derved kan gaverne byttesuden at du skal involveres. Når der er tale om en gave, beder vi modtagerenoplyse kontonummer til den konto hvorpå returbeløbet skal indsættes, så detbliver modtagerens egen konto. Ønskes en anden løsning skal vi meddeles dette.

Tilbagebetaling af pengene

Når du fortryder et køb, refunderer vi varens pris.Leveringsomkostninger refunderes ikke.

Hvis du har valgt at bruge den fortrykte returlabel,fratrækker vi 49 kr. i det beløb som du får udbetalt.

Beløbet tilbagebetales uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest14 dage fra den dato hvor vi har modtaget varerne retur. Vi gennemfører ensådan tilbagebetaling med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved denoprindelige transaktion, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i andet. Underalle omstændigheder pålægges du ingen former for gebyrer som følge aftilbagebetalingen.

Hvis du har fået varen i gave, skal du huske at gøre os opmærksom på at det erdig og ikke giveren som skal have pengene retur.


Afprøvning af varen og emballage

Du må gerne prøve varen på – strømper er dog undtaget.Trusser prøves uden på egne. Vi tager kun ubrugte varer i original stand ogemballage retur.

Der vil også være en værdiforringelse på 100 % påvaren, hvis varen er omforandret eller der er makeup, kraftige lugte, pletter,skjolder, ødelagte syninger m. v. på varen eller hvis varen har været vasketeller strøget.

Du hæfter kun for en evt. forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndteringaf varen, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber ogden måde, som den fungerer på. Du må normalt undersøge varen på samme måde, somman kan og må i en forretning, men du må ikke tage den i brug. Du må derforikke klippe mærker og lignende af eller beskadige emballagen. Hvis du har brugtden på en måde, som man ikke må eller kan i en forretning, så vi ikke kan sælgeden igen, eller ikke kan sælge den til fuld pris igen, må du regne med, at vifratrækker værdiforringelsen i det beløb, du skal have tilbage.

Hvis varen ikke længere har en handelsværdi eller returneres uden originalemballage, tilbagebetaler vi ikke købsbeløbet. Varen tilbagesendes ikke til digigen. Ønsker du din vare retur, skal du selv betale fragten.

Du bør desuden sørge for, at varen er forsvarligtindpakket, når du returnerer den. Du bærer selv risikoen for pakken/varerne,indtil vi modtager den. Gem derfor postkvittering samt evt. track andtracenummer.

Reklamation – Hvis der er noget galt med varen

Hvis der er en mangel ved en vare, fx en materiale- ellerfabrikationsfejl, finder købelovens regler anvendelse.

Du kan reklamere over mangler ved varen inden for 24 måneder fraleveringstidspunktet ved at henvende dig til os på hoslohse@hoslohse.dk. Du kanogså altid aflevere det i butikken Nygade 3,4900 Nakskov. Vi beder dig om atoplyse så detaljeret som muligt, hvad problemet er.

Du skal ikke returnere varen før du har talt eller skrevet med os.


Hvis reklamationen er berettiget,tilbagebetaler vi dine rimelige fragtomkostninger. Husk at varen altid skalsendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Gempostkvittering inkl. oplysning om fragtomkostninger samt evt. track and tracenummer.

Klage adgang

Kan vi ikke blive enige om behandling af reklamationen, kandu evt. indgive en klage til Center for klageløsning,Konkurrence- og Forbrugerstyrelsen, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby,
www.forbrug.dk.
Klagen kan indgives ved at udfylde en klageformularvia
www.minsag.forbrug.dk. Købaf varer på www.hoslohse.dk er undergivet dansk ret. Enhver tvist afgøres af deordinære danske
domstole. Ifølge EU lovgivning kan du også klage via ODR
https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/index.cfm?event=main.home.show&lng=DA

Persondata

For at kunne handle på
www.hoslohse.dk skal du som minimum oplyse:
• Navn
• Adresse
• E-mailadresse
• Telefon/mobilnummer

Ved at handle på
www.hoslohse.dk accepterer du at ovenstående data bliver gemt medoplysninger om, hvilke varer du har købt, i 5 år fra udgangen af detregnskabsår, oplysningerne vedrører, jf.bogføringslovens § 10, hvorefteroplysningerne slettes.

Oplysninger videregives eller sælges ikke til tredjepart, medmindre dette sker i forbindelse med en
omstrukturering eller et helt eller delvist salg afvirksomheden. Eventuel videregivelse i sådan en situation vil ske ioverensstemmelse med den til enhver tid gældende persondatalovgivning.

Som kunde har du mulighed for indsigt i voresregistrering af data om dig, og du kan gøre indsigelse mod en registrering ihenhold til reglerne om dette i lov om behandling af personoplysninger oghenvendelse i forbindelse hermed rettes til hoslohse@hoslohse.dk

Forbehold

Der tages forbehold for trykfejl og taste fejl samt udsolgte varer. Vi kan annullere en ordre, hvis ikke det er muligt at levere den bestilte vare. Du vil blive underrettet hvis dette skulle ske. Betaling vil herefter blive returneret/annulleret.